Víceúčelové sportovní zařízení Obce Bílý ÚjezdČasový rozvrh využití hřiště (pdf, 74kB)          Provozní řád hřiště (pdf, 53kB)

13.12.2007
   Nové vybavení víceúčelového hřiště Bílý Újezd

           Za finanční podpory Královéhradeckého kraje částkou 100.000,- Kč bylo doplněno vybavení víceúčelového hřiště v Bílém Újezdě. Tolik potřebné peníze byly vloženy do údržby areálu (nátěr mantinelů, prodloužení síťového oplocení, nové tenisové zástěny, vydláždění stávající parkovací plochy), tak i do vybavení sportoviště různým náčiním i předměty.

           Došlo k rozšíření sportovní aktivity pro vyznavače ruských kuželek, na své si přijdou i zájemci o kroket, kterým je připravena souprava pro šest hráčů, zelenou budou mít i hráči florbalu, kteří mohou použít zakoupených hokejek. Tenisoví laici a začátečníci využijí nových tenisových raket pro zkoušku, zda je tento královský sport očaruje a nadchne k dalšímu sportování. Pro pořádání různých sportovních i kulturních akcí byla zakoupena ozvučovaní technika.

           Doufejme jen, že díky uvedeným finančním prostředkům se zkvalitní služby víceúčelového sportoviště, které je přínosem pro projekt zapojení dětí, mládeže i široké veřejnosti do spontánní pohybové aktivity v naší obci. I široká veřejnost uvítá sportovní dění v příjemném, zdravém prostředí. V areálu, který si v převážné části mládež vybudovala vlastními silami a kde se líbí nezaujatým projíždějícím, platí známé heslo "Kdo si hraje, nezlobí".

Fotogalerie:

P0101018.jpg
P0101018.jpg
P0101018.jpg
další fotografie se zpracovávají...


   Víceúčelového hřiště Bílý Újezd

           Výstavbou víceúčelového zařízení vznikla v obci sportovní plocha o velikosti 34 x 20 m s umělým povrchem (umělá tráva s křemičitým vsypem na pružné podložce). Na ploše se provozuje: volejbal, nohejbal, tenis, basketbal, streetball, badminton, malá kopaná, hokejbal a v zimě pak zásluhou mantinelů i lední hokej nebo bruslení. Mantinely jsou pro odlišnost letního a zimního provozu odnímatelné. Díky umělému povrchu lze hřiště prakticky využívat za každého počasí. To hlavně vítá místní základní škola se školkou, využívající sportovní zařízení, nemající svým vzhledem, posazením a začleněním do středu obce a využitelností plochy na celém okolí konkurenci.

           Obec Bílý Újezd má zájem, aby toto sportoviště sloužilo co nejširší veřejnosti s různými sportovními aktivitami. Vzhledem k poloze ve středu obce bude v dalších etapách vybudováno v sousedství i malé dětské hřiště. To vše navazuje na novou parkovou úpravu středu obce, která slouží k odpočinku a relaxaci široké veřejnosti.

           Prvořadým cílem obce je zlepšit služby již vybudovaného víceúčelového sportoviště, tak aby bylo přitažlivé svým sportovním zařízením a příjemným prostředím pro aktivní odpočinek, a tak se sportoviště stalo centrem společenského i sportovního dění obce a blízkého okolí. Dle finančních možností obce bude hřiště dovybaveno sportovním zařízením, které je potřeba k podchycení sportovní aktivity mládeže a vytvoření návyku sportovat, a pro starší dělat sportem něco pro své zdraví. Jedná se hlavně o nákup půjčovacích tenisových raket, míčů, soupravy na korfbal a florbal. V případě obsazení hlavní plochy se uvažuje s nákupem ruských kuželek, či kroketu, kterého by se dalo použít na volných travnatých plochách okolo hřiště.

           Každé zařízení, se zájmem a značně využíváné veřejností, potřebuje svoji pravidelnou údržbu a odborný dohled, který je potřebný k bezpečnému provozu hřiště a uchování hodnot již vybudovaného díla v ceně 3.500.000 Kč. Proto záštitu nad provozem sportoviště převzali hráči HC Bílý Újezd, kteří v převážné časti i toto dílo postavili. Sportoviště obec vybudovala převážně z vlastních zdrojů, ale také dostala 100.000,- Kč z grantu Krélovehradeckého kraje. Výstavba začala na jaře roku 2003 demolicí původního hřiště. Stavba byla zkolaudována a uvedena do provozu 23. prosince 2004. O její úspěšné provedení se zasloužili hlavně újezdečtí studenti (hráči HC Bílý Újezd) a dva kvalifikovaní zedničtí mistři - důchodci, kteří celkem odpracovali 8 100 hodin (!!!).

           Prosíme návštěvníky o udržování čistoty v celém areálu hřiště a péči o již vybudované sportovní zařízení. Pouze běžná údržba stojí nemalé finanční prostředky, které jsou potřeba na doplňování křemičitého vsypu do umělého povrchu, opravu nátěrů ocelových a dřevěných konstrukcí, opravu síťového oplocení a dřevěných mantinelů. Nutné je i neustále čistit povrch hřiště (úklid listí, větviček, odkvetlých květů apod.), aby se zamezila tvorba mechů a zachovala se vodopropustnost umělého povrchu .

           Obec Bílý Újezd přeje všem uživatelům hřiště krásné sportovní zážitky, radost z pohybu a z pocitu, že dělají něco užitěčného pro své zdraví.

Za HC Bílý Újezd Z. Arnošt   Údaje o výstavbě hřiště

Náklad: 3.500.000,- Kč
Skutečná hodnota vybudovaného díla: 5.000.000,- Kč
Rok výstavby: březen 2003 - 23.prosinec 2004
Projektant, technický dozor, stavbyvedoucí: Arnošt Zdeněk
Nejvíce na stavbě pracovali (se nadřeli): Arnošt Pavel, Arnošt Zd. ml., Cita Jan, Cita Václav, Friček Michal, Hanuš Petr, Švorc Ondřej, Švorc Vojtěch, Štěpán Miroslav
Důležití zedničtí mistři bez nichž by to nešlo: Duzbaba Ladislav, Moravec Milan
Pokud měli čas pomohli: Chmelař Josef ml. Chmelař Josef st., Chmelař Miroslav, Dostál Milan, Špaček Martin, Veverka Martin, Pilc Aleš, Pilc Ivan, Pleyer Martin, Procházka Karel, Žabokrcký Jaroslav, Koblása Karel, Tomáš Jan, Schod Josef, Krob Petr ml., Krob Petr st., Novotný Jiří, Fogl Jan, Cvejn Jaroslav, Moravec Miloš, Zima Václav, Kosek Josef, Štěpán Josef, Kašpar Jakub, Ondřej Ptáček, Nechojdoma Martin, Pilc Tomáš, Pilc Josef, Kroupa Martin, Resl Ondřej, Arnošt Miroslav, Jehličková Petra


Firmy a dodavatelé prací

Zeas a.s. Trnov - doprava materiálu, výkopové a zemní práce
Čančara Petr a Konečný Ladislav - tesařské a pokrývačské práce
Pilc Jaroslav, Bílý Újezd - vysokozdvižné plošiny, výškové práce
Zámečnictví Bek, Solnice - ocelové konstrukce
Kříž Dobřany - výkopové a zemní práce
Jan Votroubek - výkopové a zemní práce
Tennis Zlín - dodavatel umělého povrchu
Stamont RK - dodavatel stavebního materiálu
Kerson Dobré - dodavatel stavebního materiálu
Forejtek, Kvasiny - dodavatel okrasné zeleně